V novem študijskem letu 2023/2024 smo vpisali že 8. generacijo doktorskih študentov Managementa znanja. Do sedaj  je na doktorskem programu Management znanja diplomiralo že devet študentov in pridobilo  znanstveni naslov doktor znanosti.

Na prvem uvodnem srečanju Doktorskem seminarju 1 sta so se nam pridružili dekan fakultete, dr. Srečko Natek, prodekan dr. Kristijan Breznik in predsednik Galilee International Management Instituta iz Izraela, dr. Joseph Shevel, ki sta nagovorila študente in jim zaželela uspešen študij. Pridružil se nam je tudi profesor in mentor na MFDPŠ, dr. Fred Kohun iz Robert Morris University (ZDA), ki je z vidika bogate akademske zgodovine predstavil svoje izkušnje mentoriranja doktorskim študentom. Sledila je predstavitev študijskega programa in podrobnejše vsebine doktorskega študija, katere pa je predstavil predstojnik programa dr. Dušan Lesjak.

Doktorski študij, na katerem zadnja leta predavajo predavatelji s svetovno znanih univerz, poteka v angleškem jeziku in on-line, saj je trenutno v vseh letnikih vpisanih kar 44 študentov, ki poleg Slovenije in Hrvaške, prihajajo iz Mehike, Rusije, Afrike in Albanije.

Vpisali smo tudi že 17. generacijo dodiplomskih in podiplomskih študentov, na kar smo zelo ponosni!

 

 

Skip to content