10. študentska KoME konferenca z naslovom »Izzivi poslovanja v eko dobi«

Študentski svet MFDPŠ je v četrtek, 28. 5. 2020, izvedel 10. KoME študentsko konferenco, ki je potekala pod naslovom »Izzivi poslovanja v eko dobi«. Letošnja konferenca je nastala v luči spremljanja aktualnih dogodkov, kot so demonstracije okoljskih aktivistov, požari, poplave ali pomanjkanje vode, kot posledica podnebnih sprememb. Prav tako so na razmišljanje študentov in ugotovitve konference močno vplivale posledice svetovne epidemije virusa COVID-19. Študenti so skupaj z gosti poskušali odgovoriti na mnoga vprašanja, ki se nanašajo na izzive poslovanja v eko dobi. Kot goste so povabili strokovnjake, ki se dnevno že ukvarjajo s tematiko poslovanja v povezavi z ekologijo.

Po pozdravnem nagovoru dekana MFDPŠ doc. dr. Srečka Natka in predstavnika Študentskega sveta MFDPŠ, je prvi gost mag. Marko Zidanšek, direktor javnega podjetja SIMBIO, ki v Mestni občini Celje zagotavlja celovito ravnanje z odpadki, predstavil politiko kakovosti podjetja. Podjetje Simbio se do okolja opredeljuje z vso odgovornostjo, le-te ne razumejo le kot cilj, ampak kot zahtevno pot do nenehnega iskanja najboljših rešitev, preventivnega delovanja in izboljševanja.

Na konferenci je sodeloval tudi g. Lucian Perger, diplomant MFDPŠ in direktor podjetja Perger 1757 d. o. o. in predstavil ekologijo pri poslovanju podjetja. Podjetje Perger 1757 d.o.o. pri izdelavi medenjakov uporablja 100-odstotno naravne sestavine, spoštuje tradicijo in ohranja stare družinske recepte in postopke izdelave in na takšen način spoštuje naravo in deluje ekološko.

Zbrane je s svojo predstavitvijo navdušil dr. Miha Mikelj, predstavnik gibanja Mladi za podnebno pravičnost. Na predavanju je predstavil znanstveno stališče o stanju Zemlje, o tem, kakšna prihodnost nas čaka, o vplivu človeka na okolje ter kaj lahko kot posameznik in družba storimo za boljšo prihodnost.

Dr. Marinka Vovk, direktorica Tehnološkega centra za aplikativno ekologijo EKO-TCE), je kot vodja projektov in strokovnjakinja s področja gospodarnega ravnanja z odpadki predstavila preventivne dejavnosti na področju zmanjšanja obremenjevanja okolja. Kot nosilka ideje razvoja socialnega podjetništva verjame, da je mogoče s preprostimi postopki odpadke preobraziti v nove izdelke ali ponovno uporabo, pri čemer je bistvena odločitev vodilnih, da s trajnostnim odnosom do materialov, energije, vode in delavcev predstavljajo trajnostno proizvodnjo in storitve.

EU politike in ukrepe na področju okoljevarstva in vlogo izobraževanja sta predstavili mag. Katja Kolenc, vodja projektov pri Europe Direct Savinjska in dr. Nada Trunk Širca, JM Chair in profesorica MFDPŠ. Mag. Katja Kolenc je v okviru predstavitve nagovorila študente MFDPŠ in predstavila mnoge projekte za mlade, ki se med drugim nanašajo tudi na okolje in njegovo varovanje. Mreža Europe Direct je namreč eno glavnih orodij Evropske komisije, s katerim poskuša politike EU čimbolj približati ljudem v njihovem okolju. Dr. Nada Trunk Širca pa je predstavila EU politike in njene ukrepe na področju okoljevarstva, ki se nanašajo na varstvo okolja in vlogo izobraževanja mladih.

Dogodek so študentje predmeta EU integracije sklenili s predstavitvijo konferenčnih prispevkov.

Letošnja študentska konferenca je predstavila nove priložnosti za spodbujanje podajanja znanj, mišljenj in ugotovitev na področju podjetništva, okoljevarstva in družbene odgovornosti podjetij.