Študij poslovanja omogoča praktično in uporabno znanje o sodobnih pristopih poslovanja, managementa, prava, komuniciranja ter obvladovanja tujega poslovnega jezika. Diplomanti so zaposljivi tako v podjetjih kot javnem sektorju.

Glavne značilnosti študija

Kaj nudi študij Poslovanja v sodobni družbi?

  • prenovljeni predmetnik z aktualnimi znanji umetne inteligence v poslovanju, multimedije, kriptovalut
  • posredovanje praktičnega znanja
  • priprava študentskih projektov za podjetja
  • praksa v podjetjih in drugih organizacijah v obsegu 6 tednov
  • študij poslovanja podprt z mednarodno dimenzijo
  • učenje podprto z e-okoljem

ŽELIŠ IZVEDETI VEČ?

Strinjam se s prejemanjem e-obvestil za namen obveščanja po e-pošti o študijskih programih, dogodkih in novostih in da fakulteta shrani elektronski naslov, ime, priimek in ostale podatke. Več informacij o politiki MFDPŠ o varstvu osebnih podatkov.
quote sign white
"Zaradi širokega znanja in praktičnih izkušenj, ki sem jih pridobil, sem zanimiv za bodoče delodajalce."
Luka
Poslovanje v sodobni družbi (VS)

Pregled programa

Poslovanje v sodobni družbi je triletni visokošolski strokovni program dodiplomskega študija v Celju, v katerega se lahko vpiše:
kdor je opravil poklicno maturo ali je zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem 4-letnem programu. Študijsko leto je razdeljeno v trimestre, v vsakem od njih pa študent opravlja 2 do 3 predmete. Prva dva letnika sestavljajo obvezni predmeti, v tretjem letniku pa študent lahko izbira med naborom izbirnih predmetov. Diplomsko delo je eden od izbirnih predmetov.

Strokovni naslov:Diplomirana ekonomistka (VS) / Diplomirani ekonomist (VS)
Trajanje študija:3 leta
Študijsko področje:poslovne in upravne vede; ISCED 34, KLASIUS-P-16 0488
Raven izobrazbe:SOK: 7, EOK: 6, EOVK: Prva stopnja
Način študija:Redni in izredni študij
Vpisna mesta:Redni: 70; Izredni: 27
Šolnina:Redni: ni šolnine, brezplačni študij tudi za zaposlene ne glede na starost
Izredni: 2.350 EUR/letnik (3 obroki)
Predstavitvena brošura:Kliknite tukaj za predstavitveno brošuro.
Več informacij:Kliknite tukaj za podrobnejše informacije o študijskem programu.

Študij s podporo e-okolja

Vsi predmeti so podprti z e-učilnico, v kateri so študentu na voljo študijska gradiva kot npr. drsnice, besedila in različni multimedijski materiali. V e-učilnici se lahko izvajajo tudi aktivnosti, ki študentom omogočajo udeležbo v forumih in online predavanjih, komunikacijo z učitelji in drugimi študenti, sprotno oddajanje nalog, preverjanje znanja z reševanjem kvizov, samostojno učenje ipd.

Praktično orientiran študij poslovanja

Fakulteta izpostavlja pomen praktičnega znanja ter izkušenj, ki jih lahko študenti pridobijo v stiku s podjetniki, direktorji podjetij in javnih zavodov, predstavniki organov javne uprave ipd. V izvedbo predmetov vključujemo domače in tuje goste iz prakse, organiziramo strokovne ekskurzije v vodilna podjetja v regiji, izvajamo manjše študentske projekte, ki potekajo pod okriljem lokalnih podjetij in v okviru katerih študenti z izvirnimi idejami pomagajo podjetnikom pri reševanju raznolikih poslovnih izzivov, organiziramo pa tudi večtedensko strokovno prakso oz. usposabljanje pri delodajalcih, ki študentom omogoča odlično izhodišče za zaposlitev.

Pomembni datumi

Februar - marec
Prvi prijavni rok
20. 2. - 20. 3. 2024
Marec
Informativni dan
7. 3. ob 16.00 na ZOOM

ŽELIŠ IZVEDETI VEČ?

Strinjam se s prejemanjem e-obvestil za namen obveščanja po e-pošti o študijskih programih, dogodkih in novostih in da fakulteta shrani elektronski naslov, ime, priimek in ostale podatke. Več informacij o politiki MFDPŠ o varstvu osebnih podatkov.

Pridobljeno znanje in karierna pot.

Diplomanti študija Poslovanje v sodobni družbi lahko zasedajo delovna mesta na katerih je potrebno poslovno, ekonomsko in drugo znanje, pomembno za razumevanje poslovnih okolij in obvladovanje poslovnih procesov oziroma funkcij kot npr. kadrovske, finančne, nabavne, prodajne, trženjske, računovodske ipd. Pridobljeno strokovno znanje omogoča zaposlitev v gospodarstvu, državni upravi ali različnih nepridobitnih organizacijah.

"Poučevanje, ki pusti vtis, ni poučevanje iz glave v glavo, ampak iz srca v srce."

HOWARD G. HENDRICKS
"Na fakulteti nisem dobil le sodobnih znanj, ampak skozi gostovanja uspešnih podjetnikov in ekskurzij v podjetja ter pripravo študentskih projektov za podjetja tudi stike z zaposlovalci, kar mi je koristilo pri vstopu na trg dela."
Rok, diplomant
Poslovanje v sodobni družbi (VS)

S študijem do praktičnega usposabljanja pri delodajalcih

Z opravljanjem 6 tedenske prakse v podjetjih in drugih organizacijah študenti okrepijo znanje, pridobijo delovne izkušnje ter si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti.

 

+150 drugih podjetij

Sodelovanje z Mednarodno fakulteto temelji na podpori njene internacionalizacije konkretno mednarodne znanstvene konference MakeLearn in mobilnosti učiteljev.

mag. David Kastelic,
Predsednik uprave Zavarovalnice Sava

quote sign white
"Tuji profesorji vedno popestrijo naša predavanja in nam širijo obzorja."
Andreja, diplomantka
Poslovanje v sodobni družbi (VS)

Zanimivi, praktični in karierno usmerjeni predmeti

Študijski program študentom omogoča sodobno znanje o načrtovanju, organiziranju, izvajanju in spremljanju dejavnosti na vseh področjih poslovanja. Tovrstno znanje omogoča reševanje poslovnih problemov in poročanje z uporabo podatkov, informacijskih orodij analiz v računovodstvu, poslovnih financah, trženju, mednarodnem poslovanju, poslovni zakonodaji itd.

1. letnik

Ekonomija
Management in organizacija
Marketing
Ekonomika podjetja
Gospodarsko pravo
Poslovno komuniciranje
Poslovna matematika
Poslovna angleščina 1
Veščine 1

2. letnik

Poslovne finance
Podjetništvo
Računovodstvo
Statistika
Management človeških virov
Spletni marketing
Poslovna informatika
Poslovna angleščina 2
Veščine 2

3. letnik

Projektni management
Inovativnost v podjetništvu
Poslovna inteligenca
Poslovna angleščina 3
Zaposlitvene veščine
Strokovna praksa
3 x izbirni predmet

Izbirni predmeti

Bančništvo in zavarovalništvo
Multimedija in design v poslovanju
Umetna inteligenca v poslovanju
Diplomsko delo
Produktno vodenje
Krizni management
E-poslovanje
Trajnostni management v turizmu
Multimedija in design v poslovanju
Poslovodno računovodstvo
Študije poslovnih primerov
Osnove managementa blagovnih znamk
Umetna inteligenca v poslovanju
Družbena odgovornost in prostovoljstvo
Digitalno poslovanje
ter drugi izbirni predmeti
"Pridobljeno znanje in praksa mi pomagata do lastnega start-up podjetja."
Tina, študentka

Kakšen je postopek prijave in vpisa?

Vse o prijavi in vpisu si preberi tukaj.

Tvoji naslednji koraki do uspešne kariere.

Informativni dnevi

Študenti pravijo, da smo najbolj prijazna fakulteta. Obišči nas na informativnih dnevih.

Preveri datume

Kontakt

T: 03 425 82 40
E: referat@mfdps.si

 

Več o fakulteti

MFDPŠ Life

Preveri, kaj vse se dogaja ob študiju na fakulteti.

Želim vedeti več
Skip to content