Zagovor doktorske disertacije 14. 7. 2020

MFDPŠ objavlja ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE. 

Doktorsko disertacijo z naslovom »Model vpliva stila vodenja in managementa znanja na uspešnost podjetij« bo zagovarjal g. Andrej Novak. Doktorsko disertacijo je g. Andrej Novak pripravil pod mentorstvom izr. prof. dr. Kristijana Breznika ter somentorstvom doc. dr. Srečka Nateka. Zagovor bo potekal v torek, 14. julija 2020 ob 9.00 na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije. Možno bo spremljanje tudi preko videokonferenčnega sistema ZOOM.

Doktorska disertacija je na vpogled v referatu MFDPŠ ob predhodni najavi na maja.tepes@mfdps.si zaradi upoštevanja varnostnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19).

Prav tako je potrebno prisotnost na zagovoru (tudi v primeru prisotnosti preko ZOOM) predhodno najaviti na elektronski naslov maja.tepes@mfdps.si, najkasneje do 10. 7. 2020.

Vljudno vabljeni k udeležbi!