Vse o prijavi in vpisu (dodiplomski študij)

Razpisujemo dva dodiplomska študijska programa 1. stopnje:

Postopek prijave in vpisa je opredeljen v razpisu za vpis:

Prijavi se tukaj

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava

Kandidat odda eno prijavo in se lahko prijavi:

  • s kvalificiranim potrdilom ali z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun) (kandidat natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do roka določenega z razpisom za vpis. S priporočeno pošto posreduje morebitne priloge na naslov, določen z razpisom za vpis) ali
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila oz. z uporabniškim imenom in geslom (kandidat mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do roka določenega z razpisom za vpis, ga natisniti, podpisati in ga z morebitnimi prilogami, priporočeno poslati do roka, določenega z razpisom za vpis).

Tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave nudi Enotni kontaktni center državne uprave med delavniki 8. in 22. uro.

  • t: 080 2002
  • e: ekc@gov.si

Sprejeti kandidati bodo prejeli pisno povabilo k vpisu ter vsa navodila za vpis.

Prijavni roki

Vpis v 1. letnik

1. prijavni rok
od 12. 2. do 9.6.2020
2. prijavni rok
od 20. do 28. 8. 2020
Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest
od 24. do 25. 9. 2020 do 12. ure

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. 8. 2020

V roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se lahko prijavijo:
  • Kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
  • Kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
  • Kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Vpis po merilih za prehode (2. in 3. letnik) ter za vzporedni študij in študij diplomantov

prijavni rok
od 1. do 17. 9. 2020

Vpis za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane nečlanic EU)

1. prijavni rok
od 12. 2. do 1. 8. 2020
2. prijavni rok
od 20. do 28. 8. 2020

Pomembne informacije glede vpisa Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujcev (državljane nečlanic EU).