Vabilo na strokovno srečanje v septembru

Spoštovani,                                                            

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije usmerja pomemben del svojih dejavnosti na področje izobraževanja. Tako ob študijskih programih Vodenje in kakovost v izobraževanju ter Management znanja, izvaja tudi usposabljanja za ravnatelje, učitelje in druge strokovne delavce ter mednarodne projekte s področja izobraževanja. Pri tem deluje na območju celotne Slovenije, najbolj prepoznavna pa je v celjski regiji in severno-vzhodnem delu Slovenije. V tem okviru bomo pripravili strokovno srečanje, ki bo v četrtek, 12. septembra 2019, na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta 7, Celje.

UraProgram
13.00–14.00

Povezava med vodenjem vrtcev in šol ter značilnostmi pouka, dr. Andrej Koren, MFDPŠ

Vloga vzgojiteljic pri  prehodu otrok iz vrtca v šolo, mag. Sonja Zajc, Zavod za šolstvo RS, OE Celje

Podatki o zunanjem preverjanju kot priložnost za izboljšave pri pouku in za vodenje šol, dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center, Ljubljana

14.00 – 14.15Odmor za kavo
14.15–15.00Razprava

 

Na koncu srečanja bomo predstavili enoletni magistrski študijski program Vodenje in kakovost v izobraževanju ter triletni doktorski študijski program Management znanja, v katerem lahko študenti za doktorsko delo izbirajo tudi teme s področja vzgoje in izobraževanja.

Prosimo, da se za udeležbo na brezplačnem strokovnem srečanju prijavite na http://mfdps.1ka.si/a/706

Vljudno vabljeni!