Pričetek raziskovalnega projekta »Analiza učinkovitosti vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji«

MFDPŠ je 1. 4. 2018 pričela z izvajanjem raziskovalnega projekta »Analiza učinkovitosti vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji« (CRP V5-1706) v okviru Ciljnega raziskovalnega programa 2017 skupaj s Fakulteto za management Univerze na Primorskem. Vodja projekta je prof. dr. Dušan Lesjak. Projekt bo raziskal učinkovitost in učinke vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost, vpliv povezanih davčnih olajšav na raziskovalno-razvojno dejavnost na dejavnost gospodarskih subjektov in pomen vlaganj v RR dejavnost za gospodarsko rast.