Gostovanje dr. Fredericka Kohuna iz ZDA

V tednu med 1. in 8. marcem 2018 smo na MFDPŠ v okviru projekta »Tuji gostujoči učitelji na MFDPŠ« gostili dr. Fredericka Kohuna iz Robert Morris University. Dr. Kohun je univerzitetni profesor računalniških in informacijskih sistemov na Robert Morris University.

Gostujoči strokovnjak je predaval doktorskim študentom pri predmetu Zahtevnejši vidiki družboslovnega raziskovanja na temo: Inovacijsko izobraževanje v Združenih državah: uporaba map znanja, izhajajočih iz pregleda literature za razvoj strategije raziskovalnih metod. Magistrski študenti so pri predmetu Sistemi managementa znanja poslušali predavanje na temo Strategija uvajanja managementa znanja in umetna inteligenca. Dr. Kohun je predaval tudi dodiplomskim študentom 3. letnika pri predmetu E-poslovanje. Tema predavanja je bila: E-poslovanje in nastajajoči Web 3.0. Na predavanjih so bili predstavljeni praktični primeri vpliva in učinkovanja Web 3.0 na e-poslovanje, vsakdanje delo in bivanje.

V okviru gostovanja se je dr. Kohun srečal tudi z vodstvom fakultete, s katerim je razpravljal o izmenjavi znanja na področju managementa visokega šolstva ter izmenjavi idej o morebitnem prihodnjem sodelovanju.

Gostovanja mednarodno priznanih predavateljev iz različnih področij potekajo v okviru Javnega razpisa Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 – 2018, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

“Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.”