Med 26. februarjem in 2. marcem 2018 smo na MFDPŠ gostili g. Ahmeda Belkhayata z Al Akhawayn University in Ifrane (Maroko) v sklopu mobilnosti za usposabljanje.

V okviru gostovanja se je g. Balkhayat srečal z vodstvom MFDPŠ, kjer so razpravljali o možnostih nadaljnjega sodelovanja med fakultetama, načinih za povečanje obsega mobilnosti med fakultetama ter povečanju števila udeležencev z Al Akhawayn University na mednarodni znanstveni konferenci MakeLearn. G. Balkhayat se je srečal tudi z raziskovalci in učitelji z namenom vzpostavitve tesnejšega sodelovanja, izmenjave znanja in izkušenj ter preučitvi možnosti o novih skupnih raziskovalnih projektih. Gost je prisostvoval tudi seminarju za doktorske študente, kjer je potekala izmenjava izkušenj in dobrih praks pri poučevanju in raziskovanju doktorskih študentov.