Sistemi dodeljevanja štipendij za posebne dosežke – mednarodna primerjava in predlogi izboljšav za Slovenijo

Naslov projekta: Sistemi dodeljevanja štipendij za posebne dosežke
– mednarodna primerjava in predlogi izboljšav za Slovenijo (CRP V5-1935)

Višina sofinanciranja: 29.885 (ARRS), 29.885 EUR (MDDSZ)
Vodja projekta: izr. prof. dr. Kristijan Breznik
Sodelujoči raziskovalni organizaciji: MFDPŠ, RE-FORMA, d.o.o.
Trajanje: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2020
Raziskovalci: prof. dr. Dušan Lesjak, doc. dr. Srečko Natek, doc. dr. Vesna Skrbinjek, prof. dr. Janez Šušteršič, Ana Jevšek Pezdir

Dokumenti (dostop s klikom na povezave):

Temeljni cilji raziskovalnega projekta so:

  1.  Splošni pregled sistemov štipendiranja oz. drugačne vrste finančnih spodbud za dijake/študente, s poudarkom na štipendijah za tiste, ki dosegajo nadpovprečne rezultate v naslednjih državah članicah EU: Nemčija, Švedska, Italija, Francija, Danska, Nizozemska, Velika Britanija.
  2. Podrobnejši pravni pregled ureditve v izbranih državah članicah EU.
  3. Pregled definiranja, kdo je upravičenec štipendije oziroma druge finančne vzpodbude za dijake/študente, ki dosegajo nadpovprečne rezultate.
  4. Pregled stanja, na kakšen način države zagotavljajo učinkovitost takšnih programov (ali gre izključno za povezavo z akademsko sfero, ali obstaja tudi povezava z gospodarstvom oz. trgom dela).
  5. Priprava predloga, kako prenoviti sistem Zoisovega štipendiranja.

Raziskava kot celota bo ponudila celovit pregled sistem spodbujanja izjemnih dijakov in študentov z izjemni dosežki v izbranih državah EU, celovito analizo izkušenj z Zoisovim štipendiranjem v Sloveniji, pregled zaznanih pomanjkljivosti in predlog možnih izboljšav z ovrednotenjem zahtevnosti njihove izvedbe in njihovega potencialnega vpliva. Ponudila bo tudi odgovore na pogosto postavljene dileme, ali bi morali poleg izjemnih dosežkov med namene Zoisovega štipendiranja ponovno izrecno vključiti tudi spodbujanje razvoja nadarjenosti in korektiv za nadarjene iz socialno šibkih družin. Opozorila bo tudi na pomen vpetosti sistema Zoisovega štipendiranja v širše zasnovano podporno okolje, ki omogoča razvoj talentov in kariernih poti, ter tako prispeva k doseganju zakonsko opredeljenega namena Zoisovih štipendij, to je “ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti” ter posredno prispevek k družbenemu in gospodarskemu razvoju skozi poklicno pot Zoisovih štipendistov.